01.10.2012 թ. (դոկտորական ատենախոսութուն Ս. Դավթ­յան)

Փ.գ.թ., Երևանի պետական բժշկական համալսարանի փիլի­սոփայության ամ­բի­­ոնի դոցենտ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազ­գա­յին ցան­ցի հայկա­կան բաժանմունքի վարիչ,  Սու­­սաննա Դավթ­յանի Բիոէթիկայի հիմնախնդիների փի­լի­սո­­փայական վեր­լու­­ծությունը վեր­նագրով դոկտորական ատենախոսութուն նախապաշտպանություն (եզրակա-ցություն):

Սուսաննա Դավթյան (եզրակացություն)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s