Գիտական աշխատությունների քննարկում

Քննարկման արդյունքում որոշվել է հրատա­րա­կութ­յան երաշ­խավորել և Խաչա­տուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտխորհրդի հաստատ­մանը ներկայացնել

  •  Գոռ Գրիգորյանի` Փոխաբերության տեսությունները քննական վեր­լու­ծության պատ­­­մութ­­­յան մեջ հոդվածը (Ամբիոնի նիստ թիվ 10, 26.03.2013 թ.):
  •  Ռոբերտ Կայծունու Дилемма эмпиризма и рационализма: новоевро­пейс­кая тради­ция и ее не­классические трансформации գիրքը` որպես ուսում­­­նաօժան-դակ, լրա­ցու­­ցիչ գրա­­­­­կանութ­յուն (Ամբիոնի նիստ թիվ 9, 12.03.2013 թ.):
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s