Գիտական հետազոտություններ

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ-ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԱՅԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔՈՒՄ» ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Զոհի հոգեբանությունը նահանջում է 27.09.2016

Advertisements