Փիթեր Քեմփ

Ապրիլի 18-ին դասախոսությամբ հանդես եկավ Կոպենհագենի (Դա­նիա) Աարուսի համալ­սարանի պրոֆեսոր, Կրթության բաժանմունքի էթիկայի և իրա­վուն­քի կենտրոնի տնօրեն, Փիլի­սոփայական ընկերությունների միջազգա­յին ֆեդե­րա­ցիայի (FISP) նախագահ, փիլի­սո­փա­յութ­յան XXII համաշխարհային համաժողովի (2008) նա­խա­գահ, Փիլիսոփայության միջազգային ակա­դեմիայի ակադեմիկոս Փիթեր Քեմփը` Դեպի համաշխարհային իրավական կարգ ու կանոն թեմայով:

POSTER  2

ԴԵՊԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳ ՈՒ ԿԱՆՈՆ

 Այն չափով, որ չափով «համաշխարհային հարաբերություններ» ասվածը նշանակում է, որ «մենք բոլորս նույն նավում ենք», կարելի է հասնել այն ճշմարտության, որ առանց միասին ապրելու կամքի բոլորս էլ արտաքին աշխարհի ազդեցության տակ կորած ու քայքայված ենք: Դա կարող է մեզ սովորեցնել, որ մենք չենք կարող գոյատևել աշխարհում խաղա-ղություն ապահովելու համար առանց համաշխարհային որոշակի օրինակ կարգ ճանաչելու: Այս պարագայում մեր ժամանակների առևտրային և տնտեսական կյանքը կարող է օգնել բացել մեր աչքերը` տեսնելու համար այդօրինակ կարգ ու կանոնի գործնական անհրաժեշ-տությունը: Բայց մենք նաև երևակայական ուժերի կարիք ունենք, որպեսզի օրենքը կարո-ղանա մարդասիրություն արտահայտել, որպեսզի քաղաքականության և կրթության մեջ հաղթանակի պահանջարկի տրամաբանությունը;

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s