Սոցիալական փիլիսոփայություն

  1. Հովսեփյան Ա., Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Դե-ֆակտո հրատարակչություն, Երևան 2003 – 288 էջ:
  2. Հովհաննիսյան Հ.Օ., Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները, «Նորա-վանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան, 2002 թ.:
  3. Մ.Խաչատրյան, Մարդու ինքնիրացման սոցիալական պայմանների և անձնային գործոնների հարաբերակցությունը: Բանբեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2(83), Երևան 1994 թ.
  4. Մ.Խաչատրյան, Սոցիալական կյանքի դինամիզմը և մարդկային զարգացման նոր միտումները: Բանբեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 3(108), Երևան 2002 թ.
  5. Մ.Խաչատրյան, Մարդու էության և գոյության հարաբերակցության հարցի շուրջ: Բանբեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1(115), Երևան 2005 թ.
  6. Մ.Խաչատրյան, Անցումային հասարակությունը և մարդու նոր փորձություն-ները: Բանբեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 132.4, Երևան 2010 թ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s