2013 թ.

Գիտական թեմաների հայտերի մրցույթ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն կազմակերպում է «Հասարակական գիտություններ» և «Հայագի-տություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառներում գիտական և գի­տա­տեխնի-կական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպա­­տակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացվում է համացանցային առցանց (on-line) ռեժի-մով` գրանցվելով grants.scs.am հասցեում, մինչեւ 2013 թվականի մարտի 24-ը նե­րառ­յալ (մինչև՝ Երևանի ժամանակով ժամը 24:00):

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախա­րա­րութ­յան գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործու­նեութ­յան կազ­մակերպման վարչությունում՝  աշխատանքային օրերին ժամը 14:00 – 17:00:

Մինչև ս/թ. փետրվարի 25-ը հարկավոր գիտահետազոտական կենտրոն ներկայացնել թեմայի վերնագրի և կատարողների վերաբերյալ տեղեկություն, որպեսզի այն ներկայացվի փետրվարի 28-ին կայանալիք գիտական խորհրդի նիստում:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s