18.11.2013 թ.

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

(սեմինար-քննարկում)

      Նոյեմբերի 18-ին, ժամը 1430-ին լսարան պորտալում (թիվ 304) տեղի կունենա Խա­չատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Փի­լի­­սո­փա­յության և տրամաբանության ամբիոնի և Մա­թե­մա­տիկայի, ֆիզիկայի և ին­ֆոր­մատիկայի ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված սեմինար-քննարկումը` Ուսա­նող­ների ինքնուրույն մտա­ծողության զարգացման ուղիները թեմայով (զեկուցող՝ պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյան), որը ավանդույթ դարձած ամենամյա Փիլի­սոփայության համաշ-խարհային օրվան նվիրված միջոցա­ռում­ների շարքի այս տար­վա առաջին միջոցառումն է:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s