Մրցույթ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թափուր պաշտոնների համար

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

պրոֆեսոր -1
դոցենտ  – 4
ասիստենտ  -1
դասախոս -1

Համապատասխան պաշտոններին, ըստ տարակարգերիկարող են հավակնել.

պրոֆեսոր – փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող անձինք
դոցենտ – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դոցենտի գիտական կոչում ունեցող անձինք
ասիստենտ – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձինք:
դասախոս – մագիստրոսին համարժեք որակավորում:

 ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հավակնորդները համալսարանի անձնակազմի հաշվառման բաժին են ներկայացնում.
1.         դիմում ռեկտորի անունով
2.         կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ
3.         քաղվածք աշխատանքային գրքույկից
4.         համառոտ ինքնակենսագրություն` ժամանակագրական կարգով
5.         բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը
6.         գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի              պատճենները /առկայության դեպքում/
7.         տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը
8.         բնութագիր վերջին աշխատավայրից
9.         տվյալներ պարգևների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ:

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը` 30 օր՝ հայտարարության հրա-պարակման օրվանից (10.06.2013թ.): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել համալսարանի անձնակազմի հաշվառման բաժին: Հասցեն` ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 200 սենյակ, հեռ` 59-70-84:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s