2013-2014 ուս. տարի

Միջանկյալ հարցաշարերի վերլուծություն` ներկայացված ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Ս.Գևորգյանին:

Միջանկյալ հարցաշարերի վերլուծություն` ներկայացված ուսումնամեթոդական վարչության պետ, պրոռեկտոր Մհեր Մելիք-Բախշյանին:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s