Տեսական սեմինարներ և գործնական պարապմունքներ

Մեթոդական սեմինարներ 

  • «Ինքնուրույն վերլուծական մտածողության զարգացման մեխանիզմների ապահովումը ՀՊՄՀ-ում» – զեկուցող՝ փ.գ.դ. Հասմիկ Հովհաննիսան (Երևան, 10 փետրվար, 2017 թ.)
  • «Էլեկտրոնային կրթության առավելություններն ու թերությունները» – զեկուցող՝ փ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գևորգյան (Երևան, 26 մայիսի 2017 թ.)

 

Գիտական սեմինարներ

  • «Բրուտյանական ընթերցումներ» – ներամբիոնական քննարկումներ (Երևան, 10 մարտի, 2017 թ.)

  • «Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա» – զեկուցողներ՝ փ.գ.դ., պրոֆեսորներ Ռոբերտ Ջիջյան, Քաջիկ Օհանյան (Երևան, 15 ապրիլի, 2017 թ., Երևան, 6 հոկտեմբերի)

  • «Միջազգային գիտաչափական շտեմարանները և  WISDOM-ը» – զեկուցող՝ փ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գևորգյան (Երևան, 16 նոյեմբերի, 2017 թ.) 
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s