21 նոյեմբերի, 2013 թ.

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ – 2013

         2013 թ.  Փիլիսոփայության համաշ­խարհային օրը նոյեմբերի 21-ն է: Խաչատուր Աբով­­յանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլի­սո­փա­յության և տրամաբանության ամբիոնն ավանդույթ է դարձրել յուրաքանչյուր տարի նշել մաս­­­նագիտական տոնը՝ հավերժացնելով այն միջոցառումների կազմակերպման որևէ դրսևոր­­մամբ: Այս տարին ևս բացառություն չէ: Փիլիսոփայության համաշխարհային օր­վան նվիրված միջոցառումների այս տարվա շարքը բացում է Փիլիսոփայության և տրա­մա­­­բանության ամբիոնի և Մա­թե­մա­տիկայի, ֆիզիկայի և ին­ֆոր­մատիկայի ֆա­կուլ­տետի հա­­մագործակցությամբ կազմակերպված սեմինար-քննարկումը` Ուսա­նող­ների ինքնու­րույն մտա­ծողության զարգացման ուղիները թեմայով (զեկուցող՝ պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյան), որը տեղի կունենա նոյեմբերի 18-ին ժամը 1430-ին լսարան պորտալում (թիվ 304):

    Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառումները կեզրա­փա­կի Բանավեճի հիմունքներ խորագրով դասախոսություն-թրեյնինգը` ՀՊՄՀ ՈՒԳԸ բանավեճի ակումբի ուսանողների և Ամբիոնի դասախոսների համար: Դասա­խո­սութ­­­­յուն-թրեյնինգը, որը կանցկացնի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դա­սա­­­­խոս փ.գ.թ, դոցենտ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, տեղի կու­­նենա նոյեմբերի 22-ին, ժամը 1700-ին Համալսարանի Գիտաժողովների մեծ դահլիճում:

IMG_0441

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s