Սիմպոզիում 2

Փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն և  կառավարում

Ղեկավար` փ.գ.թ., դոցենտ Հովհաննես Հովհաննիսյան:

Զեկուցողներ`

  • Հովհաննիսյան Հովհաննես, զեկ. թեմա` Հասարակական համակարգի զարգացման և կառավարման առանձնահատկությունները: Ինստիտուցիոնալացում և ինստիտուցիո-նալ ճգնաժամ:
  • Պետրոսյան Աստղիկ, զեկ. թեմա` Հասարակական-քաղաքական ակտիվության և մաս-նակցության առանձնահատկությունները Հայաստանում:
  • Ասատրյան Լաուրա, զեկ. թեմա` Կրթական նոր հարացույցը և կրթության փիլիսոփա-յության ժամանակակից զարգացման միտումները:

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s