Սիմպոզիում 4

Փոխակերպական տրամաբանության մեթոդաբանական հնարավորությունները

Ղեկավար` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյան:

Զեկուցողներ`
• Ջիջյան Ռոբերտ, զեկ. թեմա` Փոխակերպական տրամաբանության ընդլայնման հորի-զոնները,
• Գևորգյան Մարիամ, զեկ. թեմա` Սահմանման տեսությունը փոխակերպական տրամա-բանության լույսի ներքո,
• Շահբազյան Գոհար, զեկ. թեմա` Տարածության պարադոքսները և փոխակերպական տրամաբանությունը,
• Պետրոսյան Ջուլիետա, զեկ. թեմա` Տեսական ֆիզիկայի առաջընթացը որպես ոչ բացա-հայտի բացահայտում,
• Սարուխանյան Հովհաննես, զեկ. թեմա` Փիլիսոփայության դերը գիտության զարգացման գործում 17-18-րդ դարերում:

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s