Սիմպոզիում 5

Փիլիսոփայություն բոլորի համար

Ղեկավար` փ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյան:

Զեկուցողներ`
• Հովհաննիսյան Հասմիկ, զեկ. թեմա` Երեխան` փիլիսոփա. վաղ փիլիսոփայական մտածո-ղության անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունը, դրա զարգացման սկզբունքներն ու մե-խանիզմները (գիտա-գործնական վերլուծություն),
• Ռոբերտ Կայծունի, զեկ. թեմա` Սոկրատեսի մեթոդը անհատական-կողմնորոշիչ կրթութ-յան համակարգում,
• Մնացականյան Մարի, զեկ. թեմա` Երաժշտության լեզուն և մտածողությունը մշա-կութային ռեալության համատեքստում,
• Նազարյան Լևոն, զեկ. թեմա` Կրոնական և գիտական աշխարհայացքների միավորման անհրաժեշտությունը:

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s