Ակադեմիկես Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

w

Հասցե՝           375010 ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 207 սենյակ

Էլ. փոստ՝     chairoflogicphiloscult@gmail.com; philos-logic25@aspu.am;
                        philog-cult@armspu.am 
Հեռ.`              597065

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2012 թվականի փետրվարի 6-ին Կրթության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կազմում գործառնող երկու ամբիոնների`

  • Փիլիսոփայության (ստեղծվել է 1961 թվականին)
  • Տրամաբանության, տեսական և գործնական փիլիսոփայության,  մշակութաբանության (ձևավորվել է 2011 թ. հուլիսի 11-ին),

միավորման արդյունքում (ավելի մանրամասն տե՛ս):

2016 թ. նոյեմբերի 3-ից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհուրդի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվեց՝ Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն:

Ամբիոնը հրատարակում է Իմաստություն գիտական հանդեսը, որի պաշտոնական կայք էջն է՝ www.wisdomperiodical.com:

New Picture (2)

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ

Հովհաննիսյան Հասմիկ
Փ.գ.դ., դոցենտ, (ծնված 1966 թ.)
ՀՀ, Երևան 0060, Ավան  Նարեկացի 42
Հեռ.` 010627153, 093814911
E-mail: hashovh@yahoo.com;
hashovhannisyan@hotmail.com

Հրատարակություններ

Advertisements
This entry was posted in Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s