Author Archives: chairoflogicphiloscult

ՀՊՄՀ պատվիրակությունը Չինաստանի Հարավ-արևմտյան համալսարանում այս անգամ ի դեմս Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոսների

2018 թվականի ապրիլի 23-27-ին ՀՊՄՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հովհաննիսյանը և նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ջիջյանը ՀՊՄՀ-ի և Հարավ-արևմտյան համալսա­րանի (Չունչին, Չինաստան) մի­ջև համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում հրավիրված էին Չունչինի նշված հա­մալ­սա­րանի Փիլիսոփայության բաժանմունքում և նույն համալսարանի Տրամաբանության և … Continue reading

Posted in Տոնական համերգ | Leave a comment

Ակադեմիկես Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Հասցե՝           375010 ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 207 սենյակ Էլ. փոստ՝     chairoflogicphiloscult@gmail.com; philos-logic25@aspu.am;                         philog-cult@armspu.am  Հեռ.`              597065 … Continue reading

Posted in Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն | Leave a comment